Разпределение на учениците от I клас по паралелки

Разпределение на учениците от I клас по паралелки