Новини

УЧИЛИЩНАТА НИ ПОЩА ОТНОВО Е В ДЕЙСТВИЕ!

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

УЧАСТИЕ В НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" НА МОН

УЧЕНИЦИ ПРЕПОДАВАТ НА УЧЕНИЦИ

ЕСЕНЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК