ГРАФИЦИ

ГРАФИЦИ

Графиците за провеждане на контролни работи през 1. учебен срок на учебната 2022/2023 година са публикувани в раздел "Паралелки" .