Прием

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Какво предлагаме:

  • ранно чуждоезиково обучение - английски/немски език;
  • целодневна организация на учебния ден (до 18:00 часа);
  • иновативни проекти по български език, история, чужди езици и природни науки;
  • извънкласни занимания по интереси - приложни изкуства, театър, вокална група, различни спортни дейности, училищна телеграфна агенция;
  • безопасна и спокойна среда с видеонаблюдение;
  • квалифицирани преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики;
  • обновена сграда с ново обзавеждане и съвременни технически средства, подпомагащи образователния процес.

 

Необходими документи за постъпване в ОУ "Име на учебното заведение"

- Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец
- Копие от Акта за раждане на детето.
- Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
     - изследвания на кръв и урина на детето;

 


Прием в ППГ и I клас

Кратка информация за приема в I клас.

Научи повече