ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА

14.09.2021

Във връзка с разпространението на COVID-19, в 48. ОУ се въвеждат следните допълнителни мерки:

1. При влизане в училището всички ученици, учители и служители да ползват дезинфектант.

2. Ученици, учители и служители  да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището.

3. Създадени са условия ръцете да се мият с топла вода, да се дезинфекцират в края на всеки учебен час или всяко междучасие, задължително преди храна и след използване на тоалетна.

4. Класните стаи да бъдат проветрявани всяко междучасие и при възможност през учебните часове.

5. Времето на междучасия и почивки ще се използва   за пребиваване на открито по график.

6. Ще се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите и училищния двор.

7. На всеки ученик, учител и служител ще бъде проведен допълнителен инструктаж срещу подпис.

8. Медицинското лице и дежурните учители ще посрещат влизащите в училището, а при съмнения за грипоподобни симптоми ще връщат учениците незабавно.

9.  Няма да бъдат допускани до училището лица, за които има съмнения за проблеми със здравословното им състояние.

10. Издадена е заповед, която регламентира задълженията, поведението и ангажиментите на служебните лица.

 

Призоваваме учениците, учителите и служителите да бъдат търпеливи и да осигуряват условия за работата на помощния персонал в училището при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час: ученически и учителски места, врати и дръжки на класни стаи, цялостно почистване на тоалетни, парапети на стълбища, мебели, плодове, коридори и др.

Призовавам родителите да следят за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, то да остане у дома и да му бъде осигурена нужната медицинска помощ. Известяването на класния ръководител за отсъствието може да бъде направено по телефона или онлайн.

Достъпът до училищната сграда ще бъде ограничен за външни лица до отминаване на епидемиологичната обстановка.

Контактите с училището се осъществяват на телефон 02/831-30-87, чрез електронния дневник в платформата Shkolo.bg или чрез електронната поща на училището с адрес ou48@abv.bg.

 

ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗДРАВА, УСПЕШНА И ПРИСЪСТВЕНА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА!