Едно гостуване след 30 години

Едно гостуване след 30 години

Едно гостуване след 30 години

17.04.2018

На 17.04.2018 г., в 48. ОУ „Йосиф Ковачев” се проведе ученически семинар по инициатиативата Back to school на Европейската комисия.

Г-жа Людмила Ханджиева - старши експерт към Европейската комисия, бивша ученичка на нашето училище (до 1988 г.), проведе беседа с учениците от 5. „А” клас за историята и настоящето на Европейския съюз и мястото на Република България в него.

Гости на семинара бяха г-жа Даниела Костова, директор на 48. ОУ, г-жа Албина Мирчева, преподавател по български език и литература и класен ръководител на 5. „А“ клас, г-жа Петя Илиева, преподавател по география и икономика, г-н Ивайло Стоименов, преподавател по музика и г-жа Кристина Трънкова, бивша ученичка на нашето училище.

Учениците от 5. „А” клас показаха отлични предварителни познания, получиха нови знания, изживяха силни емоционални моменти.

Благодарим ти, Людмила, за полезното гостуване в родното училище!

Welcome back to school after 30. years!