Ръководство

Телефон за връзка 02/831-30-87


 ПРИЕМНО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНИ:

Всеки работен ден от 09:00 до 11:00 и от 15:30 до 17:00 часа