"Преходът към пети клас. Запознаване с новите учители"

"Преходът към пети клас. Запознаване с новите учители"

"Преходът към пети клас. Запознаване с новите учители"

Нова инициатива на училището за осигуряване на плавен преход от начален към прогимназиален етап стартира през изминалата седмица. Дфн Росен Малчев, старши учител по БЕЛ и Николай Кънчев, учител по Математика проведоха открити уроци в 4. а и 4. б класове. Предстоят серия методически срещи и други форми на сътрудничество между класните ръководители на четвъртокласниците Велина Пенчева и Весела Денчева и колегите им от прогимназиален етап, които ще приключат през февруари 2025г.