ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

От 23.03.2020 г. училището ни преминава частично в синхронно дистанционно обучение.

Седмичното разписание на учениците от начален етап остава непроменено, а на прогимназиален етап - публикуваме в прикачения файл.

Продължителността на учебните часове е 20 min за учениците от І - ІV клас и 30 min за учениците от прогимназиален етап.

Оценяването на знанията и уменията на учениците ще се извършва при спазване изискванията на Наредба № 11 за оценяването на МОН.