РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

17.01.2020

Новата 2020 година започна с реализирането на още една инициатива на Училищния ученически съвет, която се появи като идея в проведената от тях анкета със съучениците им.

Съвместно със СТОЛИЧНА ОБЩИНА И ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ АД поемаме ангажимент за разделно събиране на отпадъци, на този етап - от хартия и пластмаса.

За целта във фоайето на първи и втори етаж са поставени два контейнера.

Молим да следвате инструкциите за разделно събиране, които също може да видите там.