Прием в ППГ и I клас

Прием в ППГ и I клас

Прием в ППГ и I клас

План-прием за полудневна предучилищна подготвителна група - учебна 2024/2025 година:

10 деца  (родени през 2019 г. ) и 8 деца (родени през 2018 г.)

План-прием за І клас - учебна 2024/2025 година:

66 ученици, разпределени в 3 паралелки с осигурени 3 групи за целодневна организация на учебния ден.

Избираеми учебни часове - Английски език

Факултативни учебни часове - Български език и литература, Математика (Кан Академия) и Приложни изкуства.

Учители: Велина Пенчева, Весела Денчева, Иветка Петрова

РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

https://kg.sofia.bg/isodz/

Свободните места за І клас се обявяват на 29.04.2024 г.

С графика на дейностите по приема в ППГ и І клас можете да се запознаете на адрес

https://kg.sofia.bg/#/calendar