РАЗЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

РАЗЯСНЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Райониране

На линка може да проверите кое ви е прилежащото училище - https://kg.sofia.bg/#/schools

1 група - адрес в района на училището над 3 години;

2 група - адрес в района на училището от 1 до 3 години;

3 група - адрес в района на училището под 1 година;

4 група - адрес извън района на училището, ако училището е гранично получавате +5точки.

Класиране

Класирането се извършва първо по групи - 1. група, след това 2., 3. и 4.

Когато местата са по-малко от децата в съответната група класирането се извършва на база допълнителните точки.

Когато децата са с равен брой точки се провежда жребий из между всички деца с равен брой точки в съответната група.

Допълнителните точки от ПГ ще бъдат отразени след завършване на децата на 31. май 2022 г..

Ако имате по-голямо дете и е под 12 години, по-малкото, кандидатстващо в същото училище, ще попадне в първа група. Ако голямото е над 12 години, по-малкото ще получи допълнителни точки в групата, в която е според уседналостта си.

Можете да разгледате условията в Критерии за получаване на точки в СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община: https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028

В секция Критерии на НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас https://sofia.obshtini.bg/doc/4824374 можете да се запознаете с подредбата на групите и точките при кандидатстване в първи клас.

Ако имате грешка в червено за неправилен адрес, или съобщение в жълто, че предстои проверка в НБД Население, то вие може сами да коригирате тези съобщения! Вижте как на линка - https://www.facebook.com/groups/dgsofia/permalink/2023116264554974/

УСПЕХ!