Специалисти по подкрепа за личностно развитие

Подкрепа за личностно развитие на децата/учениците оказват 8 педагогически специалисти (двама ресурсни учители, двама психолози, двама логопеди и двама начални учители, провеждащи индивидуалните часове на учениците в комбинирана форма на обучение).