ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

С календара на дейностите по приема в ПЪРВИ клас можете да се запознаете на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

Необходими документи:

1. Заявление по образец на училището

2. Набор от документи, изискани от Столична община

3. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал

Разпределение на учениците по паралелки - 27.06.2022 г., 18:00 часа

Родителски срещи - 28.06.2022 г. и 07.09.2022 г., 18:00 часа