ОТКРИТИ ВРАТИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ОТКРИТИ ВРАТИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ОТКРИТИ ВРАТИ ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Очакваме да ни посетят бъдещите първокласници и техните родители:

18.04.2022 г. - 16:10 часа - Математика - Стоян Иванов

19.04.2022 г. - 17:00 часа - Музика - Атанаска Цветанова

19.04.2022 г. - 17:40 часа - Човекът и природата - Емине Юсреф

20.04.2022 г. - 10:40 часа - Технологии и предприемачество - Светлана Терзиева

20.04.2022 г. - 11:30 часа - Родинознание - Весела Михайлова

20.04.2022 г. - 12:20 часа - Технологии и предприемачество - Дора Иванова

20.04.2022 г. - 17:00 часа - Математика - Велина Пенчева

21.04.2022 г. - 16:10 часа - Компютърно моделиране - Боян Костов

29.04.2022 г. - 16:10 часа - Математика - Весела Денчева

29.04.2022 г. - 16:10 часа - Изобразително изкуство - Златка Петрова

29.04.2022 г. - 17:00 часа - Изобразително изкуство - Светлана Стоилова

29.04.2022 г. - 17:50 часа - Литература - Мария Ценова