ИНФОРМАЦИОННИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ИНФОРМАЦИОННИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ИНФОРМАЦИОННИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че информационните родителски срещи за учебната 2021/2022 година ще се проведат по следния график:

  • ППГ и І клас        - 07.09.2021 г., 18:00 часа
  • ІІ - ІV клас        - 09.09.2021 г., 18:00 часа
  • V - VІІ клас       - 13.09.2021 г., 18:00 часа