РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС ПО ПАРАЛЕЛКИ