ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС - УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Кандидатстването и записването за първи клас в София ще се осъществява онлайн.

Разработена е система за електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица в училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

Новата система ще бъде отворена на познатия електронен адрес www.kg.sofia.bg/isodz/ от 29 март.

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.

От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.