СВОБОДНИ МЕСТА ЗА І КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА І КЛАС

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА І КЛАС

Уведомяваме Ви, че по приема за І клас - учебна 2020/2021 година свободните места са          9 (ИУЧ - Английски език).

Кандидатстването се извършва чрез подаване на заявления в канцеларията на училището от 29.06. до 08.09.2020 г. от 09:00 до 16:00 часа.

Списъкът на приетите ученици ще бъде публикуван на 08.09.2020 г. в 18:00 часа.