ТРЕТО КЛАСИРАНЕ_І КЛАС_2020/2021 ГОДИНА

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ_І КЛАС_2020/2021 ГОДИНА

Записване - на 23.06. и 24.06.2020 г. от 08:30 до 17:00 часа

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документи, доказващи наличие на обстоятелства по допълнителните критерии за прием

3. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал