ВТОРО КЛАСИРАНЕ_І КЛАС_2020/2021 ГОДИНА

ВТОРО КЛАСИРАНЕ_І КЛАС_2020/2021 ГОДИНА

Записване - на 16.06. и 18.06.2020 г. от 08:30 до 17:00 часа и на 17.06.2020 г. от 14:00 до 17:00 часа

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документи, доказващи наличие на обстоятелства по допълнителните критерии за прием

3. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал