СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 1. КЛАС - 2. класиране

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 1. КЛАС - 2. класиране

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 1. КЛАС - 2. класиране

Уведомяваме Ви, че за 2. класиране по приема за І клас свободните места са, както следва:

  • ИУЧ - Английски език      - 15 места
  • ИУЧ - Немски език            -   2 места

Кандидатстването се извършва чрез платформата https://48ou.priem1klas.eu, която е активна от 0:00 часа на 09.06.2020 г. до 12:00 часа на 15.06.2020 г.

СПИСЪКЪТ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАН НА 15.06.2020 г.

в 18:00 часа.