ПЪРВО КЛАСИРАНЕ_І КЛАС_УЧЕБНА 2020/2021

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ_І КЛАС_УЧЕБНА 2020/2021

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ_І КЛАС_УЧЕБНА 2020/2021

Записване - от 02.06. - 05.06.2020 г., от 08:30 до 17:00 часа

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документи, доказващи наличие на обстоятелства по допълнителните критерии за прием

3. Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал