ПОКАНА

ПОКАНА

На 18.03.2020 г. от 18:00 часа в сградата на 48. ОУ ще се проведе събрание на представителите на родителската общност за избор на Обществен съвет.