СВОБОДНИ МЕСТА ЗА І КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА І КЛАС СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Подаване на документи за участие във 2. класиране:

07.06.2019 г. - от 08:30 часа до 17:00 часа

10.06.2019 г. - до 12:00 часа

Обявяване на списъците на приетите ученици - 10.06.2019 г., 18:00 часа