Патронен празник. 185 години от рождението на Йосиф Ковачев.