Униформи

ОТ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В 48. ОУ СА ВЪВЕДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА УНИФОРМА.