Униформи

ОТ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА В 48. ОУ СА ВЪВЕДЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА УНИФОРМА.

ФИРМАТА-ИЗПЪЛНИТЕЛ Е "ТРЕАДА"ООД, ГР. СОФИЯ, УЛ. "ЦАР СИМЕОН" № 85.

През учебната 2018/2019 година елементите на униформа са задължителни за учениците от І, ІІ и V клас.

Фирма "Треада" ООД ще приема поръчки на 14.06.2018 г. от 08:30 часа до 16:30 часа в сградата на училището - стая № 2.