Прием

План-прием за полудневна предучилищна подготвителна група - учебна 2019/2020 година - 20 деца  (родени през 2013 г. - 10 деца и родени през 2014 г. - 10 деца).

РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

https://kg.sofia.bg/isodz/

План-прием за І клас - учебна 2019/2020 година - 66 ученици ( 44 - Английски език и 22 - Немски език).

КАНДИДАТСТВАНЕ - СЪГЛАСНО СИСТЕМАТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС И ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИТЕ