ОРГАНИЗАЦИОННИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИОННИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ОРГАНИЗАЦИОННИ РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Организационните родителски срещи за учебната 2020/2021 година ще се проведат, както следва:

- за учениците от І до ІV клас - 09.09.2020 г., 18:00 часа;

- за учениците от V до VІІ клас - 10.09.2020 г., 18:00 часа.